Sertifisering av anleggsmaskiner

Vi er godkjent for sertifiseringsarbeid på alle typer masseforflyttingsmaskiner. Sertifisering er pålagt fra myndighetene. Vi kan utføre kontroller på våre verksteder eller ute på anleggsplasser.